info@vetenskapsjournalisterna.se Eastmansvägen 34, 113 61 Stockholm
En del av Vetenskapsjournalisterna utanför sitt fina arbetslokaler.

En del av oss på Vetenskapsjournalisterna utanför vår fina arbetslokal. Foto: Anders Löwdin.

Frilansgrupp med gedigna kunskaper

Vi är en frilansgrupp med journalister, fotografer, filmare och författare. Här kombineras djupa ämneskunskaper inom många områden med lång erfarenhet av att utföra enstaka uppdrag eller att ta redaktionellt ansvar för hela publikationer på såväl svenska som engelska.

Välkommen att läsa mer om Vetenskapsjournalisterna, de ämnen vi arbetar med och vilka tjänster vi erbjuder.

 

Medarbetare

Karin Alfredsson

Karin Alfredsson 
Karin Alfredsson Pratar och Skriver

m: 0708 87 87 57
e: karin@kajanne.se

Journalist som har arbetat som skribent och arbetsledare i över 45 år.

Eva Annell

Eva Annell 
27 grader, journalist

m: 070-340 37 86
e: evaannell68@gmail.com

Journalist med intresse för människor, samhällsbyggnad och forskning.

Siv Engelmark

Siv Engelmark
Engelmark & Cederborg Media AB

m: 070 560 02 14
e: siv.engelmark@gmail.com

Journalist och redaktör

Ann Fernholm

Ann Fernholm 
Katalys Media AB, journalist, författare

m: 070 750 22 16
e: ann@katalysmedia.se

Vetenskapsjournalist sedan 2001 som har disputerat i molekylär bioteknik.

Erik Klefbom

Erik Klefbom
Miljö- och samhällsjournalist sedan 1999.
m: 070 640 99 67
e: erik.klefbom@vetenskapsjournalisterna.se
l: www.linkedin.com/in/erik-klefbo

Lars Krögerström

Lars Krögerström 
Smörbulten Media, journalist
m: 070 399 74 02
e: lars.krogerstrom@ vetenskapsjournalisterna.se

Bred vetenskapsjournalist som skriver om natur och samhälle, med fokus på energi, naturbruk och ekonomi.

Annika Lund

Annika Lund 
Journalist
m: 073-983 76 97
e: annika.lund.frilans@gmail.com

Erfaren journalist och redaktör som sedan över femton år skrivit om medicin och sjukvård.

Anders Löwdin

Anders Löwdin 
Fotograf Anders Löwdin

m: 070 972 62 56
e: lowdin@gmail.com

Fotograf och konstnär som debuterade i januari 2022 med boken ”Jag ville se platserna”, med förord av Ola Larsmo.

Madeleine Salomon

Madeleine Salomon 
Madeleine Salomon Kommunikation AB, journalist

m: 070 774 68 08
e: madeleine.salomon@gmail.com

Journalist och kommunikatör med lång erfarenhet inom medicinområdet.

Linda Swartz

Linda Swartz 
Linda Swartz Ord & Bild, journalist

m: 073 379 74 78
e: mail@lindaswartz.se

Garvad reporter med formgivarkänsla och en ständig längtan efter att göra det krångliga begripligt.

Per Westergård

Per Westergård 
Journalist, fotograf

m: 070 844 97 92
e: per.westergard@telia.com

Fotograf som blivit journalist. Journalist som är erfaren fotograf. Som beställare får du valuta för båda sidor av myntet.

Krister Zeidler

Krister Zeidler 
Knatter Journalistik, journalist

m: 073 358 32 53
e: krister@knatter.se

Journalist med inriktning mot arbetslivet, dess villkor och utveckling och hur jobbet påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande.

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg 
m: 070-607 80 69
e: fredrik.freelance@gmail.com

Journalist, skriver framför allt om klimat och energi.
Även expert/utredare inom samma områden.

Inna Sevelius

Inna Sevelius
Journalist
m: 0708-50 99 17
e: inna.sevelius@vetenskapsjournalisterna.se

Läkare som blev journalist. Skriver mest om medicin och psykologi.