info@vetenskapsjournalisterna.se Eastmansvägen 34, 113 61 Stockholm

Eva Annell

Eva Annell

Eva Annell
27 grader, journalist

m: 070-340 37 86
e: evaannell68@gmail.com
skype: eva.annell

Journalist med intresse för människor, forskning och samhällsbyggnad.

Eva Annell är en skribent som skildrar aktuella händelser och ny forskning på ett enkelt och konkret sätt. Hon har lätt för att komma människor nära och skriver gärna personporträtt och levande reportage. Under åren har hon skrivit om allt från hälsa och personlig utveckling, till innovationer, hållbarhet och samhällsplanering. Idag skriver Eva främst om forskning, men hon är nyfiken på det mesta och tar gärna nya uppdrag.

Eva har arbetat som frilansjournalist sedan 2004 efter att ha läst på Poppius journalistskola. Innan dess arbetade hon som utredare och handläggare på Regeringskansliet. Hon är från början ekonomie magister i nationalekonomi och har undervisat i nationalekonomi vid Stockholms universitet under några år.

Några aktuella uppdragsgivare är Vetenskapsrådet, Stockholms universitet, Skolportens forskningsmagasin och Forskning.se.

Exempel på arbeten:

Fantasins ministerium. Reportage från Berättarministeriet i Hagsätra med kommentarer av forskarna Barbro Westlund och Birgitta Ljung Egeland, för Skolportens forskningsmagasin.

Cancerforskaren som skriver om ond kemi och Mot fascism finns ingen quick fix. Intervjuer med kemisten Ulf Ellervik och historikern Heléne Lööw om deras respektive bakgrund och karriär. Ingår i en serie artiklar Eva skrivit på temat ”Vägen till akademin” för Tidningen Curie, Vetenskapsrådet.

Ett bilfritt år ger insikter som kan förändra staden. Intervju med projektledaren Teo Enlund om projektet Ett bilfritt år. Ingår i artikelserien ”Lyckade projekt” för Energimyndighetens hemsida. Uppdragsgivare: Granath.

Kvinnor får lägre prioritet i vården – män norm inom medicinsk forskning. Intervjuer med forskaren Karin Schenck-Gustafsson och enhetschefen Malena Lau, Västra Götalandsregionen. Ingår i en serie artiklar på temat jämställdhet till Forskning.se.