info@vetenskapsjournalisterna.se Eastmansvägen 34, 113 61 Stockholm

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg
m: 070-607 80 69
e: fredrik.freelance@gmail.com

Journalist, skriver framför allt om klimat och energi.
Även expert/utredare inom samma områden.

Fredrik Lundberg har mestadels arbetat som journalist sedan 1978. Bland uppdragsgivarna finns Ny Teknik, Veckans Affärer, Husbyggaren, Dagens ETC, tidningen Svensk vindkraft och Luftförorenings- och klimatsekretariatet (AirClim).
Skrev 1981 en bok om kärnvapenspridning, och sedan dess intresse för frågor kring kärnvapen och kärnbränslecykeln.
Var 1992-93 anställd i Bryssel vid European Environmental Bureau av Naturskyddsföreningen, 2002-2007 energi- och klimatexpert vid miljöpartiets riksdagskansli. Hade 2015-16 utredningsuppdrag åt en analysgrupp för statsrådsberedningen om minskning av växthusgasutsläpp åt tung industri.

Har skrivit scenario för nollutsläpp av koldioxid för Norden och Baltikum till 2030. Rapporten publiceras 2018 på airclim.org. Har tidigare skrivit flera energiscenarier för Sverige och Norden åt AirClim och rapporter om kol och koldioxidlagring, fossil gas och liknande rapporter åt dem, Naturskyddsföreningen, Greenpeace Norden och Greenpeace International och andra.

Har även skrivit Bakterieboken, en barnbok om bakterier, tillsammans med Karin Bergqvist, samt ett antal kultur- och debattartiklar och många artiklar åt Sveriges Natur.
Gillar att förklara komplexa frågor och att dra ut det väsentliga ur stora mängder siffror.