info@vetenskapsjournalisterna.se Eastmansvägen 34, 113 61 Stockholm

Lars Krögerström

Lars Krögerström

Lars Krögerström
Smörbulten Media, journalist
m: 070 399 74 02
e: lars.krogerstrom@vetenskapsjournalisterna.se

Bred vetenskapsjournalist som skriver om natur och samhälle, med fokus på energi, naturbruk och ekonomi.

”Det finns inget som är så svårt som att spå in i framtiden, utom att beskriva nutiden.”

Lasse har jobbat på dagstidning, veckotidning och facktidskrifter sedan 1977. Han producerar tidningen Våra Fiskevatten åt Fiskevattenägareförbundet och ansvarar för hela produktionskedjan från idé om innehåll till tryckfärdig tidning. Har även regelbundna uppdrag för Energimyndigheten, både informationsbroschyrer till energirådgivare och allmänheten och temareportage och nyhetsartiklar för tidningen Energivärlden. Exempel på andra uppdragsgivare är Svenska Dagbladet, Kupé, Mersmak, Land, Boverket, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet.

Arbeten
Våra Fiskevatten är en facktidskrift om förvaltning och utveckling av fiske och fiskevatten. Lasse är ansvarig utgivare, planerar tidningen samt skriver och fotograferar reportage och nyheter som speglar hela Sverige.

“Vardagens elvanor” är en populärvetenskaplig bok om forskning kring elanvändning i hushåll och byggnader. Lasse var redaktör för boken som planerades tillsammans med uppdragsgivaren Elforsk.