info@vetenskapsjournalisterna.se Eastmansvägen 34, 113 61 Stockholm

Per Westergård

Per Westergård

Per Westergård
Journalist, fotograf

m: 070 844 97 92
per.westergard@telia.com

Fotograf som blivit journalist. Journalist som är erfaren fotograf. Som beställare får du valuta för båda sidor av myntet.

”Jag kan allt. Snart.”
– Musse Pigg

Per har varit frilans i mer än 20 år. Från början enbart som fotograf, men med åren allt mer även som skrivande journalist. Idag har han en bred erfarenhet inom de båda journalistiska disciplinerna. Många av uppdragen handlar om miljö och energi men Per griper sig gärna an uppdrag inom de flesta områden och gillar utmaningar. Bland kunderna finns mängder av myndigheter och organisationer men även en rad etablerade tidningar.

Arbeten
Per har under de senaste åren framförallt arbetat med energi-, miljö-, medie- och hälsofrågor. Några av de större kunderna är:
Vipåtv, SVT:s webbtidning om företaget och tv-mediet. Där har mångfald varit ett återkommande tema.
Mistra, återkommande arbeten för nyhetsbrev och årsrapporter.
Forum för transportinnovation, ansvar för hemsida, både form och innehåll.
Sophianytt, Sophiahemmets tidning där Per medverkar med artiklar som berör både vård, hälsa och utbildningsfrågor