info@vetenskapsjournalisterna.se Eastmansvägen 34, 113 61 Stockholm

Agneta Lagercrantz

agneta lagerctrantz foto: Tore Kaarle

Agneta Lagercrantz
Journalist, författare
m: 070 634 50 49
e: agneta.lagercrantz@altz.se

Reporter med inriktning på psykologi, livsfrågor och relationer samt forskning inom humaniora. 35 år på Svenska Dagbladet. Håller föredrag och är moderator.