info@vetenskapsjournalisterna.se Eastmansvägen 34, 113 61 Stockholm

Thomas Heldmark

Thomas Heldmark. Foto: Anette Andersson

Thomas Heldmark
Thomas Heldmark, journalistik

m: 0704 383695
e: t.heldmark@gmail.com

Samhälls- och vetenskapsjournalist sedan 1996.

När forskning möter samhälle och människa

Jag är journalist, vilket innebär att mitt arbete består i att läsa, tänka, intervjua och skriva.

Min specialitet är att skildra det som händer när vetenskap möter samhälle och människa. Det kan handla om skolan, om miljö, arbetslivet, teknik, IT, missbruksfrågor, forskningspolitik, medicin. Eller något annat som påverkar många människor.

Om det skriver jag artiklar, böcker, håller föredrag och modererar debatter. Sedan något år producerar jag även fakta- och dokumentärfilm.

Jag drivs av lusten att berätta väsentligheter och göra det med journalistiska metoder. Det har varit min drivkraft i 18 år.
Och, ja, det är fortfarande världens roligaste yrke!

Mina kunder och uppdragsgivare har varierat under åren men i många fall förblivit desamma. De finns över hela skalan från forskningsstiftelser och statliga myndigheter till dagstidningar och mindre specialtidningar.

Jag utför även uppdrag åt internationella forskningsorgan.

Här är ett urval av de jag samarbetar med:
Riksbankens Jubileumsfond (forskarintervjuer, essäer)
Stockholms Universitet (ramavtal)
Skolverket
Kungl. Tekniska Högskolan
Miljöforskningsstiftelsen Mistra (ramavtal)
Forskning & Framsteg
Tidningen Alkohol & Narkotika
Lärarnas Tidning
Vetenskapsrådet (ramavtal)
Specialpedagogik (utlandsreportage)
Universitetsläraren (utlandsreportage)
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Barometern
VLT

Film: Producerar för närvarande en film om forskningsprogrammet East Asian Peace-program, som undersöker varför länderna i Östasien inte längre för krig med varandra. Filmen vänder sig främst till en asiatisk målgrupp, men även till allmänhet i västvärlden. Filmen gör jag tillsammans med dokumentärfilmaren Rolf Wrangnert.

Moderatoruppdrag: Skolverket (engelska), Vetenskapsrådet, Hjärt-lungsjukas Riksförbud, Biovation Park m.fl. Jag har även modererat två internationella konferenser i ST Petersburg, för Pavlovinstitutet och International Society for Early Intervention (engelska).